Contact Us

PRODUCERS

IRYNA KOSTYUK
iryna@film.ua 

ANNA ELISEEVA
aeliseeva@film.ua 

EGOR OLESOV
eolesov@film.ua 


PR&MARKETING

ALISA KALYUZHNAYA
akalyuzhnaya@film.ua 


DISTRIBUTION

IGOR STORCHAK
istorchak@film.ua 

EVGENIY DRACHOV
edrachov@film.ua 


LICENING&MERCHANDISE

RUSLAN PODLESNIY
rpodlesny@goodpoints.com.ua